Viver

Viver AS bistår forbrukere og profesjonelle med å bevare gamle og skape nye verdier gjennom to selskaper:  Videoverkstedet digitaliserer og restaurerer alle typer foto, film, video og lydopptak, fra små private samlinger til store arkiver. Viverfilm produserer profesjonell oppdragsfilm.